Definasi Qaedah Feqhiah

Kaedah/Qaedah.

Dari sudut bahasa : Bermakna asas.

Dari sudut Istilah Fuqaha : Adalah hukum utama (menyeluruh ) yang berkait dan berpadanan dengan semua atau kebanyakan hukum kecil yang berbangkit. Diguna untuk mengetahui status hukum-hukum kecil berdasarkan kriteria/ padanan dari hukum utama ( menyeluruh ) itu. Maksud hukum utama ialah hukum asal yang bersumber dari alquran atau hadis yang menjadi rujukan padanan kepada hukum-hukum kecil yang berbangkit dalam permasalahan yang sama atau berkaitan.     

Dalam segmen ilmu feqh Islam, ada terlalu banyak qaedah feqhiah utama yang semuanya telah menjadi penanda padanan  dan penyatu kepada segala permasalahan feqh 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s