Keyakinan Tidak Terbatal Dengan Syak

Satu contoh kaedah feqhiah ialah اليقين لايزول بالشك .( Keyakinan itu tidak terbatal dengan hanya rasa syak) .

Kaedah Feqhiah ini menyentuh semua masalah yang wujud keyakinan tetapi terdetik sekelumit syak dalam sebarang tajuk permasalahan atau bab feqh yang berkaitan dengan masalah tersebut. Oleh itu , hukum yang terdapat dalam kaedah feqhiah ini boleh diterapkan kepada banyak hukum-hukum kecil dari bab-bab yang berbeza dalam segmen Feqh Islam.

Samada yang diyakini ada atau diyakini tiada , ia akan kekal begitu dan tidak akan berubah status yakinnya. Ia adalah samada sebagai suatu yang diyakini ada atau suatu yang diyakini tiada. Sekadar timbul rasa syak sahaja, tidak dapat mengubah tahap keyakinan yang telah sedia ada. Hanya keyakinan sahaja yang boleh mengubah status yakinnya.

Contoh permasalahan :

Sesiapa yang yakin dengan seseorang yang masih berhutang, maka keyakinan ini akan kekal, kecuali jika pemberi hutang itu memaafkannya atau memang hutangnya itu telah dilunaskan. Sesiapa yang yakin dengan pernikahannya, maka pernikahannya itu tidak terbatal. Kecuali jika timbul keraguan yang boleh membatalkan keyakinan tadi secara yakin.

Maka tidak terpakai pendapat yang membatalkannya hanya berdasarkan rasa syak dengan kewujudannya.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s