Aqidah Islam


Mukaddimah.

Aqidah dari sudut bahasa adalah kehendak , azam dan padu. Jualan dan perjanjian diikat dengan tali maka terikat lah ia. Mempercayai sesuatu bermakna sungguh dan padu. Dari sudut istilah ia bermakna sesuatu yang dilakukan oleh sesorang dan ia mempercayainya sepenuh hati  dalam hal agama Islam.

Ilmu ini juga dikenali sebagai usuluddin ( asas agama ) kerana semua perkara lain terbina dari asas-asas ini. Juga dikenali sebagai ilmu tauhid kerana permasalahan utamanya adalah berkisar kepada mentauhidkan atau mengesakan  Allah secara tunggal. Ia melibatkan dalam hal zat Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya ,perbuatannya dan perhambaan kepadanya.

Juga turut dikenali sebagai Iman, sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah saw kepada Jibril dengan menyebut 6 usul iaitu : iman kepada Allah, Malaikatnya, kitab-kitabnya dan para Rasulnya dan hari akhirat dan ketentuan baik dan buruknya.

 


Aqidah & Mandat

Secara prinsipnya samada dari sudut budaya kemasyarakatan Islam atau perundangannya , kedua-duanya mampu menjelaskan mengapa sesetengah tanggungjawab dan kewajiban masyarakat awam Islam tidak berkaitan…

baca lagi……

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s