Sumber Aqidah Islam

Aqidah Islam adalah bersumberkan dari alquran dan sunnah Rasulullah saw. Wajib berpegang teguh serta berlindung dengan kedua-duanya. Allah swt telah … More

Usul Aqidah Islam.

Asas aqidah Islam adalah usul iman dalam enam perkara yang disebut oleh Allah swt dalam alquran dan Nabi Muhammad saw dari … More