Sumber Aqidah Islam

Aqidah Islam adalah bersumberkan dari alquran dan sunnah Rasulullah saw. Wajib berpegang teguh serta berlindung dengan kedua-duanya. Allah swt telah … More